CHAFON CF-RU5306

  • TÊN SẢN PHẨM: UHF high performance middle range integrated reader
  • MÃ SẢN PHẨM: CF-RU5306
GỌI NGAY: