Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống kiểm soát chấm công là hệ thống bao gồm thiết bị cổng xoay tripod thiết bị vân tay thẻ từ cao cấp hơn là kết hợp nhận dạng khuôn mặt. Chấm công tư động được áp dụng rất nhiều như trong xây dựng dùng để chấm công công nhân công trình. Trong nhà máy dùng kết hợp kiểm soát ra vào cho việc chấm công nhân viên.

Hệ thống phần mềm chấm công thống kê báo cáo chi tiết thời gian vào và ra của công nhân công trình. Xuất báo cáo các đơn vị thi công tại công trình số lượng nhân công đang thực tế trên công trường xây dựng. Hệ thống kiểm soát chấm công còn có thể giới hạn thời gian chấm công cũng như ra vào cổng tự động.

Hệ thống kiểm soát chấm công
Hệ thống kiểm soát chấm công
0938798647
GỌI NGAY: