Công trình lắp đặt cổng speed gate 302 office

giải pháp kiểm soát vé tự động

Tại các khu vui chơi du lịch cần hệ thống soát vé tự động thu hồi vé khách cấp phát bán vé tự động kiểm soát chặt chẽ doanh thu bằng phần mềm.

Xem Thêm

GIẢI PHÁP THỐNG KÊ VÀO RA

Kết hợp với phần mếm quản lý báo cáo thông kê vào ra theo thời gian in báo cáo chi tiết tổng hợp theo thời gian có thể dùng làm chấm công nhân viên.

Xem Thêm
Công trình lắp đặt cổng speed gate Q306 building

giải pháp cho doanh nghiệp

Cổng sliding rất phù hợp kiểm soát ra vào sảnh chung cư hotel khách sạn. CTY chúng tôi là NHẬP KHẨU CHÍNH THỨC thiết bị cổng sliding tự động và Cung Cấp Viết Lập Trình Phần Mềm Quản Lý. Khách hàng có nhu cầu lắp đặt cổng sliding gate liên hệ chúng tôi để được tư vấn thiết kế Giải Pháp Miễn Phí.