HỆ THỐNG GIỮ XE CÔNG NHÂN

Hệ thống giữ xe công nhân hoàn toàn tự động được lắp đặt tại nhà máy có số lượng xe công nhân nhiều. Là mô hình giữ xe hiện đại trong doanh nghiệp. Hệ thống thay thế giữ xe công nhân thủ công bằng vé giấy bằng thiết bị tự động.

Phương án kiểm soát xe công nhân được đưa ra cải tiến hiện đại hóa nhà máy trong việc giảm nhân sự và giải quyết bài toán công nhân ra vào nhanh chóng. Cũng là mục tiêu giảm tiếp xúc lây nhiễm gần COVID trong mùa dịch đảm bảo năng suất làm việc cho công nhân tại các nhà máy

0938798647
GỌI NGAY: