Kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt

Kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt kết hợp đo nhiệt độ và điều khiển cửa hay cổng tự động là giải pháp an ninh tại các công ty nhà máy xí nghiệp sử dụng. Thiết bị nhận dạng khuôn mặt và điều khiển cửa ngoài ra còn dùng để chấm công ghi lại hình ảnh khuôn mặt nhân viên công nhân ra vào cổng. Ngoài ra thiết bị kiểm soát được nhiệt độ thân nhiệt nhân viên có thể cảnh báo và không cho vào cửa cổng nếu quá nhiệt độ cho phép. Tiện ích này giúp phòng ngừa covid 19 tại công ty rất hiệu quả.

0938798647
GỌI NGAY: