Đèn giao thông mũi tên đi thẳng và rẽ trái màu xanh vàng đỏ

Đèn giao thông mũi tên đi thẳng rẻ trái màu xanh vàng đỏ dành cho người tham gia giao thông được phép lưu thông trong các trường hợp. Đèn màu xanh sáng; đèn màu xanh của phương tiện tham gia giao thông sáng; đèn xanh bật sáng cùng lúc với đèn đỏ và đèn vàng nhưng phải nhường đường cho hướng đi của phương tiện khác được ưu tiên.

0938798647
GỌI NGAY: