ĐÈN TÍN HIỆU MÔ TÔ RẺ PHẢI

Đèn tín hiệu mô tô rẻ phải biển báo phụ cho phép rẽ phải có hình chữ nhật, thường gắn ngay dưới cột đèn tín hiệu. Biển này có nền màu xanh chữ viết màu trắng với nội dung như: “Đèn đỏ các phương tiện được rẽ phải”, có thể có kèm dòng chữ “Chú ý nhường đường cho người đi bộ”.

0938798647
GỌI NGAY: